ติดต่อเรา ลงประกาศงาน/ฝากประวัติ นำ code ข่าวเปิดสอบงานราชการไปติดเว็บฟรี! นโยบายการให้บริการ
 
เข้าสู่ระบบสมาชิก
งานราชการ 2558 ข่าวเปิดสอบรับสมัครสอบงานราชการล่าสุด ติดตามได้ที่นี่!  
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
สมัครสมาชิก «
ลืมรหัสผ่าน «
หน้าแรก เปิดสอบราชการ งานราชการภาคข พนักงานราชการ ลูกจ้างอื่นๆ งานรัฐวิสาหกิจ งานแนะนำ งานราชการล่าสุด เว็บบอร์ด
หน้าแรก เปิดสอบราชการ ภาค ข. พนักงานราชการ ลูกจ้าง/อื่นๆ งานรัฐวิสาหกิจ งานแนะนำ งานราชการมาใหม่ เว็บบอร์ด
 
หมวด » เปิดสอบราชการ
โฆษณา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 384 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 384 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10 - 17 สิงหาคม 2558

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

จำนวน 384 อัตรา


 

 

 

 


คุณวุฒิปริญญาตรี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ดังนี้
1.ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ขั้น 15,050 บาท
2.ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ขั้น 15,800 บาท
3.ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 15,800 บาท
4.ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี ขั้น 17,600 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัคร
เป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราว ในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีต่อไปนี้
1.ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่า สามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระงานการสอนตามที่ส่วนราชการกำหนด (ปัจจุบันต้องมีสถานการณ์จ้างในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
2.ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่น ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย (ปัจจุบันต้องมีสถานการณ์จ้างในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
ทั้งนี้ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ หนักงานจ้างเหมาบริการที่เคยปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ปัจจุบันไม่ได้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ ipa.vec.go.th หรือทางเว็บไซต์ www.vec.go.th พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร นำไปยื่นที่หน่วยรับสมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยรับสมัครประจำจังหวัดทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 10-17 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 12 สิงหาคม 2558 งดรับสมัคร (หน่วยรับสมัครจำนวน 78 แห่ง ระบุไว้ดังเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 4)

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร สังกัด สอศ. (จำนวน 375 อัตรา)
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จำนวน 9 อัตรา)

โฆษณา
TAG : ปริญญาตรี,
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 384 อัตรา เขียนเมื่อ :  4 สิงหาคม 2558 20:59:40 เข้าชม :  5482   ครั้ง
กู้ 30,000 ผ่อน 917 บาท x 60 เดือน เช็คโอกาสอนุมัติออนไลน์ ฟรี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กองทัพบกเปิดสอบเป็นนายทหารสัญญาบัตร 2556 จากบุคคลพลเรือน 71 อัตรา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2556  
กองทัพบกเปิดสอบเป็นนายทหารสัญญาบัตร 2556 จากบุคคลพลเรือน 71 อัตรา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2556
กองทัพบกเปิดสอบเป็นนายทหารสัญญาบัตร 2556 จากบุคคลพลเรือน จำนวน 71 อัตรา รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2556
เข้าชม : 11118 ครั้ง
สถาบันการพลศึกษา เปิดสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ 42 อัตรา 24 กันยายน - 8 ตุลาคม 2555  
สถาบันการพลศึกษา เปิดสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ 42 อัตรา 24 กันยายน - 8 ตุลาคม 2555
สถาบันการพลศึกษา เปิดสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที 1/2555 จำนวน 42 อัตรา สมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 8 ตุลาคม 2555
เข้าชม : 9255 ครั้ง
อบต. คลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เปิดสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 มีนาคม 2556  
อบต. คลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เปิดสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 มีนาคม 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เปิดสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการ บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 17 ตำแหน่ง 29 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 มีนาคม 2556
เข้าชม : 7867 ครั้ง
ข่าวเปิดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2556 ล่าสุด  
ข่าวเปิดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2556 ล่าสุด
ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล ความคืบหน้าในการเปิดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2556 เปิดรับสมัครสอบครั้งใหญ่มีอัตราว่างที่จะบรรจุครั้งแรกกว่า 7,500 อัตรา ทั่วประเทศ
เข้าชม : 14207 ครั้ง
งานราชการ 2558 ข่าวเปิดสอบรับสมัครสอบงานราชการล่าสุด ติดตามได้ที่นี่!
Contact Us : job@boontermblog.com
Copyright 2012 © งานราชการ 2558 ข่าวเปิดสอบรับสมัครสอบงานราชการล่าสุด ติดตามได้ที่นี่!
Design By ScriptWeb2U